Lees verder

De slijtage van de schijven (discussen) kan twee gevolgen hebben:

De slijtage van de schijven (discussen) kan twee gevolgen hebben: 

  1. Rugpijn voor de schijven in de lage rug en nekpijn voor de schijven in de nek
  2. Uitstralende pijn in de benen voor de lage rug en in de armen voor de nek

Laten we de problemen van pijn en uitstraling afzonderlijk aanpakken. We gaan het ook eerst hebben over knagende pijn die progresief over de maanden en jaren optreedt, en daarna gaan we het hebben over de plotse hevige acute pijnen in rug of nek die gepaard gaan met blocages en/of uitstralende pijn in de ledematen.

Knagende RUGPIJN door slijtage van tussenwervelschijven

‘Dokter, ik heb er de rug van vol’

De behandeling wordt in den beginne best gevolgd door de huisarts. Op het menu staan: medicijnen, vermageren, stoppen met roken, rugspier- en buikspieroefeningen, kinesitherapie, osteopathie, acupunctuur, een corset (lumbostaat), aanpassen van de werkomstandigheden, een beter bed enz. Eén ding weet men zeker: BEDRUST HELPT NIET

Als al dit niet meer werkt kan men zich de vraag stellen ‘KAN EEN OPERATIE MIJ HELPEN?’ 

In sommige gevallen wel. Het princiepe bestaat erin de versleten schijf operatief te verwijderen en dan ofwel de aanpalende wervels aan mekaar vast te zetten (arthrodese of spondylodese genaamd), ofwel een beweeglijke prothese in the plaatsen. Er zijn spijtig genoeg beperkingen aan zulke operaties. Er mogen namelijk niet te veel schakels aangetast zijn. Best zijn één, twee of drie schakels. Meer schakels opereren is technish niet moeilijker, maar de resultaten zijn niet zo goed. De huidige spitstechnieken laten ons toe te zeggen dat de kans dat iemand zich, laten we zeggen, een jaar na zijn operatie beduidend beter voelt, rond de 80% schommelt. Dit wil niet zeggen dat een bepaalde persoon 80% beter zal zijn, maar wel dat van honderd geopereerde personen er 80 tevreden zullen zijn en 20 ontgoocheld. Ze gaan daarom niet slechter, maar dat is een subjectief ervaren. Elke specialist die een beter percentage aankaart is eigenlijk niet oprecht. De beslissing om zulk een ingreep te laten uitvoeren ligt echter niet bij de rugspecialist maar bij de patient zelf en hij/zij draagt er dan ook de verantwoordelijkheid voor. Rugpijn is namelijk geen levensbedreigende aandoening en een ingreep is nooit ‘absoluut’ onafwendbaar zoals dit bijvoorbeeld wel het geval kan zijn bij een kwaadaardig gezwel. De rol van de rugspecialist is hier vooral om te informeren en alles duidelijk uit te leggen tot de persoon het goed heeft begrepen en zelf heeft beslist de operatie te laten doorgaan. Vanaf dat ogenblik zal de specialist zich natuurlijk volledig met hart en ziel toewijden op het goed verloop van zowel de ingreep als de nabehandeling. Wij doen niet alleen ons best, wij geven het uiterste.

De operatieve techniek die voor deze ingrepen worden gebruikt kunnen verschillen naargelang het geval en worden best door de specialist zelf voor elkeen afzonderlijk uitgelegd. De operaties gebeuren onder volledige verdoving, zijn eigenlijk niet pijnlijk, en de hospitalisatie duurt maar enkele dagen. Patiënten kunnen stappend naar huis gaan en een aktieve revalidatie is zelden vereist.

De ziekenhuizen beschikken over de meest moderne apparatuur met computer gestuurde chirurgie en microscopen. Het gebruik van het ene of andere toestel wordt voor elk geval afzonderlijk geëvalueerd en besproken met de patiënt.