Lees verder

Knagende NEKPIJN door slijtage van tussenwervelschijven

‘Dokter, het zit me tot in de nek’

Dit gaat meestal ook gepaard met hoofdpijn achteraan de schedel en pijn in de schouders en
tussen de schouderbladeren

De behandeling wordt ook hier in den beginne best gevolgd door de huisarts. Op het menu
staan opnieuw: medicijnen, stoppen met roken, kinesitherapie, osteopathie, acupunctuur, een
halskraag, aanpassen van de werkomstandigheden enz

Als al dit niet meer werkt kan men zich ook hier de vraag stellen ‘KAN EEN OPERATIE
MIJ HELPEN?’

In sommige gevallen wel. Het princiepe bestaat erin de versleten schijf operatief te
verwijderen en dan de aanpalende wervels aan mekaar vast te zetten. Ook hier zijn er spijtig
genoeg beperkingen aan zulke operaties. Er mogen niet te veel schakels aangetast zijn. Best
zijn één, twee of drie schakels. Meer schakels opereren is technish niet moeilijker, maar de
resultaten zijn niet zo goed. De huidige spitstechnieken laten ons toe te zeggen dat de kans
dat iemand zich, laten we zeggen, enkele maanden na zijn operatie beduidend beter voelt,

rond de 90% schommelt. Dit wil niet zeggen dat een bepaalde persoon 90% beter zal zijn,
maar wel dat van honderd geopereerde personen er 90 tevreden zullen zijn en 10
ontgoocheld. De beslissing om zulk een ingreep te laten uitvoeren ligt echter niet bij de
rugspecialist maar bij de patient zelf en hij/zij draagt er dan ook de verantwoordelijkheid
voor. Nekpijn is namelijk geen levensbedreigende aandoening en een ingreep is nooit
‘absoluut’ onafwendbaar zoals dit bijvoorbeeld wel het geval kan zijn bij een kwaadaardig
gezwel. De rol van de rugspecialist is hier vooral om te informeren en alles uit te leggen tot
de persoon zelf heeft beslist de operatie te laten doorgaan. Vanaf dat ogenblik zal de
specialist zich natuurlijk volledig met hart en ziel toewijden op het goed verloop van zowel
de ingreep als de nabehandeling. Wij doen niet alleen ons best, wij geven het uiterste.